12 Bar Blues in E


Tempo: 148 Beats Per Minute

D / A / G / D

Tempo: 88 Beats Per Minute

B flat / D sharp

Tempo: 99 Beats Per Minute

F minor / C sharp / G sharp / D sharp

Tempo: 106 Beats Per Minute

C / F


Tempo: 94 Beats Per Minute

A / Bm / D / A

Tempo: 102 Beats Per Minute

D / G / A / D Fingerpicking


Tempo: 96 Beats Per Minute

B flat / D sharp / F / B flat

Tempo: 110 Beats Per Minute

D / G / A


Tempo: 133 Beats Per Minute

G / C / G / D / G / C / G / D / G


Tempo: 144 Beats Per Minute